Condicions de compra

CONDICIONS GENERALS

Aquestes condicions generals d’ús regulen l’ús del lloc web benesser.eu, així com les condicions de compra de productes oferts a través d’aquest lloc web.
Benesser.eu forma part de HANDYCAT i disposa d’una pàgina web de serveis que són subministrats a punts de venda i distribuïdors autoritzats. Les persones que pretenguin navegar pel lloc web, així com adquirir o contractar serveis poden fer-ho ostentant la condició d’usuari.
Tot usuari que accedeixi al lloc web i adquireixi els productes oferts ha de ser més gran de 18 anys amb prou capacitat legal per signar contractes.


REGISTRE D’USUARI

Tota la persona que ho desitgi i que sigui més gran de 18 anys amb suficient capacitat d’obrar pot crear el seu propi compte, introduint la totalitat de les dades que se sol·liciten en l’apartat “nou usuari” adquirir serveis a través d’aquest lloc web.

L’usuari amb l’emplenament de les seves dades declara que totes les facilitades són certes, actualitzades i corresponen a la seva persona, havent acceptat la política de privadesa; i, en concret, en allò que s’ha mostrat sota l’epígraf “Protecció de dades” que es detalla a l’avís legal i política de privadesa, i on s’especifica el tractament que es realitzarà amb l’única finalitat de gestionar la relació contractual.

Per poder autenticar-se en aquesta web, es disposarà d’un nom d’usuari i contrasenya que serà elegit pel mateix usuari i que us permetrà accedir a una àrea personal.

La contrasenya ha de ser personal, secreta i intransferible, no estant permesa ni recomanada la cessió, ni tan sols temporal, a tercers.
Per això, l’usuari es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir-ne en secret, assumint tota la responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers en permetre o no tenir la cura necessària per evitar que terceres persones puguin tenir-ne coneixement.

En cas que l‘usuari conegui o sospiti de l‘ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar-la de forma immediata a la seva àrea personal de la web o notificar-ho immediatament a HANDYCAT, perquè procedeixi a la seva modificació.

Un cop completat el procediment l’usuari podrà accedir a la seva àrea personal a través d’ “accedir”, on podrà visualitzar el seu historial de comandes i compres, el detall de transaccions, els descomptes existents que li són aplicables, així com les dades de caràcter personal. En qualsevol moment l’USUARI podrà fer les modificacions que consideri convenient, així com donar de baixa el compte.
En registrar-se com Usuari, vostè es compromet a respectar totes les condicions exposades, i si no està d’acord amb alguna d’elles, no s’ha d’inscriure com a usuari en aquesta web. Per tant, l’acceptació d’aquestes condicions suposa l’acceptació per l’usuari de totes elles expressa i íntegrament.


PROCEDIMENT DE COMPRA I PAGAMENT

Al lloc web es descriu les condicions de cadascun dels serveis, així com les seves característiques.
Els preus de la pàgina web inclouen IVA, Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (llevat del que s’ha establert anteriorment) els possibles canvis no afectaran les comandes respecte a les quals ja els hàgim enviat una confirmació de compra.
Per poder realitzar una compra en aquest lloc web, en cas de gaudir de la condició d’usuari registrat, cal seguir el procediment detallat a l’apartat “accedir”; podent validar-se com usuari des de l’inici del procediment de compra.

En el cas de ser usuari no registrat, caldrà completar el formulari de comanda habilitat a la web en l’apartat “nou usuari” i en què aquest serà confirmat per HANDYCAT mitjançant un correu de confirmació de comanda i de verificació del preu.

Un cop seleccionat el producte que es vol adquirir, aquest podrà ser abonat mitjançant targeta bancària crèdit o dèbit).

  • Si voleu fer el pagament amb targeta bancària, el lloc web us redirigirà a una plataforma de pagament, que funciona mitjançant les màximes mesures de seguretat disponibles; i qui serà qui validi el correcte pagament, comunicant-ho a HANDYCAT.

A la nostra web no guardem el seu número de targeta de crèdit. No tenim accés a les vostres dades bancàries, aquestes dades s'envien directament a les entitats bancàries amb què treballem.
Totes les compres realitzades a la nostra pàgina o programa es fan a través d’un servidor d’alta seguretat de l'entitat bancària corresponent. En el moment en què les teves dades són transmeses al banc que utilitzem una avançada tecnologia d’encriptació que protegeix tota la informació enviada, inclòs el teu nom, adreça i el número de targeta de crèdit o dèbit.
La quantitat a pagar quedarà registrada a la targeta de crèdit o dèbit. El pagament es realitzarà automàticament en el moment en què confirmeu la vostra comanda.

En cap cas, HANDYCAT emmagatzema aquestes dades, ja que tan sols són guardades sota responsabilitat de l’empresa que ofereix la plataforma de pagament; qui informarà i abonarà a HANDYCAT el correcte pagament o informarà de la incidència produïda en aquest.
Un cop comprovat que el procediment de pagament s’ha realitzat de forma satisfactòria per qualsevol dels mitjans disponibles, HANDYCAT emetrà el comprovant de compra corresponent a l'adreça de correu electrònic facilitada per l’usuari.
Si ho desitgeu, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari o al telèfon 977 609 003, per sol·licitar que us remetem el comprovant de compra per correu postal o un altre mitjà equivalent.


LLIURAMENT

El lliurament de la seva comanda serà realitzat per Handycat o a través de l’empresa transportista contractada per Handycat a l’adreça especificada pel client. S’entendrà que s’ha formalitzat el lliurament quan aquest sigui lliurat a la direcció especificada per vostè.


DISPONIBILITAT DE PRODUCTES

Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes en el moment de la seva compra. Si l’article sol·licitat en aquells moments no estigués en estoc, la data d’entrega serà d’un màxim de 30 dies naturals a partir de la confirmació de la comanda. HANDYCAT es posarà en contacte mitjançant correu electrònic i/o telèfon per a avisar de la situació de la comanda. En cas de ser superior a 30 dies, es tindrà dret al desistiment i a recuperar íntegrament l'import satisfet del producte.


DRET DE DESISTIMENT

De conformitat amb la normativa de defensa dels consumidors i els usuaris, una vegada realitzada la compra l’usuari disposa de 14 dies naturals per exercir el dret de desistiment des de la recepció del producte al domicili indicat i disposar del comprovant de compra; sempre que el producte sigui retornat en el seu estat correcte, en el seu estat original i amb els seus precintes de garantia intactes.
L’usuari haurà de posar-se en contacte amb l’empresa a través del següent formulari, al·legant que vol exercitar el seu dret de desistiment i incloent el Document de Devolució que podeu descarregar en el següent enllaç.
Un cop finalitzat aquest termini, HANDYCAT no accepta devolucions per desistiment als serveis o productes adquirits.


RESOLUCIÓ DE CONFLICTE

S’informa que HANDYCAT no consta adherida a cap plataforma de resolució de conflictes en matèria de consum o d’arbitratge, estant a disposició dels seus usuaris-clients als canals d’atenció al client que consten a la Web.
Però de conformitat amb el Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, del 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, s’informa de l’ existència d’una plataforma europea per a la resolució de conflictes, que podrà ser utilitzada en l’àmbit del comerç electrònic; podent obtenir més informació en: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’empresa es reserva el dret de modificar aquesta Política en qualsevol moment, informant dels canvis substancials realitzats. Aquests canvis no tindran efectes retroactius -llevat que es tracti d’imposicions legals- i seran aplicables després de 30 dies de la publicació de l’avís corresponent. Si l’usuari no està conforme amb les modificacions, li recomanem no fer ús de la web.
Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquestes.